26 37 55 56 info@helsekilden.dk

HELSEKILDEN

FÅ KLARHED OG OPLEV NÆRVÆR OG RO

HELSEKILDEN

FÅ KLARHED OG OPLEV NÆRVÆR OG RO

HELSEKILDEN

FÅ KLARHED OG OPLEV NÆRVÆR OG RO

HELSEKILDEN

FÅ KLARHED OG OPLEV NÆRVÆR OG RO

KRANIO-SAKRAL TERAPI HOS HELSE KILDEN

Kranio sakral terapi er en behandlingsform for centralnervesystemet, som består af hjernen og rygmarven og afgrænses af kraniet og korsbenet (sacrum). Heraf navnet kranio-sakral terapi.

Kranio-sakral terapi afspænder blokeringer og balancerer funktionen i centralnervesystemet, det autonome nervesystem (stress/afspænding), hormonbalancen, bid-funktionen og muskel-skeletsystemet.

Centralnervesystemet styrer og koordinerer alle processer i organismen. Selv små blokeringer eller forstyrrelser kan udløse både fysiske og psykiske gener og sygdomssymptomer.

Jeg holder til i København og Roskilde, men har også mange kunder fra Greve, Køge og omegn.

“DET SOCIALE NERVESYSTEM”
I en årrække har Stanley Rosenberg Instituttet udviklet en speciel behandlingsprotokol af udvalgte teknikker fra den franske tradition af kranio-sakral terapi. Denne behandlingsform markerer en ny og effektiv kranio-sakral metode.

Behandlingen er et unikt redskab, da den stimulerer bestemte kranie nerver med relation til “det sociale nervesystem”.

Dysfunktioner i nervesystemet kan resultere i en oplevelse af at være sat ud af spil og uden tilhørsforhold. Ved at stimulere “det sociale nervesystem” bliver vi igen sociale individer med et naturligt behov for kontakt.

Vi bliver mere udadvendte og glade og oplever, “at vi hører til”.

Når kroppens spændingsmønster ændres (nervesystem, bindevæv, muskler, etc.), kan vi være til stede med et ændret fokus, en ændret adfærd og en ændret livskvalitet.

Dr. Steven Porges (Brain-Body Institute, Department of Psychiatry, University of Illinois) udgav i 1996 “The Polyvagal Theory” om, hvordan det autonome-nervesystem fungerer.

Denne teori danner baggrundsrammen for Stanley Rosenberg Instituttets forståelse af nervesystemet. Den franske osteopat og kranio-sakral terapeut Alain Gehins effektive teknikker udgør en del af behandlingen.

HISTORIE
En amerikansk læge, Dr. William Sutherland, udviklede kranio-sakral terapien tidligt i dette århundrede.

Det blev hurtigt til en del af lægeuddannelsen i de osteopatiske skoler. Osteopatiske læger har almindelig lægeuddannelse, men udover det, lærer de en blød form for manipulation af knogler i ryggen, nakken, etc.

For ca. 30 år siden, efter 3 års videnskabelig forskning i kranio-sakral terapi, både mikro-anatomiske undersøgelser med elektron mikroskoper og kliniske undersøgelser, besluttede Dr. John Upledger at undervise teknikkerne for første gang til folk som ikke var lægeuddannet.

Siden blev KST den hurtigst voksende kropsterapi i USA og er ved at være det i Tyskland, Danmark og resten af Europa.

Stanley Rosenberg lærte teknikken i USA og begyndte at behandle klienter og startede den første uddannelse i Kranio-sakral terapi i 1986 i Danmark.

HVORDAN VIRKER KRANIO-SAKRAL TERAPI?
Kranio-sakral terapi korrigerer dysfunktioner i nervesystemet og forbedrer tilførsel af blod til og fra hjernen. Kranio-sakral systemet støtter fysisk hjernen og rygmarvens nerver og holder dem på plads.

Kranio-sakral systemet er knoglerne i kraniet, ansigtet og korsbenet (sacrum), membranerne som holder hjernen på plads i forhold til disse knogler og væsken (cerebrospinalvæsken) som cirkulerer omkring hjernen. Denne væske virker som en hydraulisk støddæmper for at beskytte hjernen. Væsken er også ansvarlig for at hjernecellerne kan få næring og udskille affald.

Den positive virkning af en kranio-sakral terapi behandling er at frigøre eventuelle spændinger i leddene mellem knoglerne, afspænde de stærke membraner, som holder hjernen på plads og forbedre både hjernevæskens og blodets cirkulation.

Kranio-sakral terapi er en del af osteopatien, som tager udgangspunkt i den kranio-sakrale puls. Den kranio-sakrale puls (også kaldet for kroppens 3. puls) er den rytme, hvormed cerebrospinalvæsken pumpes rundt omkring hjerne og rygmarv.

Kranio-sakral pulsen skal være rytmisk og symmetrisk for, at hjernen og nervesystemet fungerer optimalt.

Ved f.eks. uheld eller ved fødslen kan kranieknoglerne forskubbes, således at der kommer et asymmetrisk tryk i de to hjernehalvdele og dette kan forårsage manglende funktion i hjernen.

KRANIO-SAKRAL TERAPI BEHANDLING I ROSKILDE
Kranio-sakral terapi er en blød, nænsom og ”inviterende” form for behandling med dybtgående virkning på krop og sind.

Klienten er iført behageligt løstsiddende tøj og ligger på ryggen.

På specielle steder på hovedet, nakken, ryggen og korsbenet anvender terapeuten et meget let tryk. Klienten oplever ofte en dyb form for afspænding, en nærmest meditativ søvn, hvor man flyder, er bevidst om omgivelserne og slapper af.

Terapeuten er i kontakt med sin egen stilhed og ”inviterer” klienten til et møde der, hvor spændingen er. Når dette møde opstår (hvor der er rum og muligheder), kan kroppen slippe spændingen. Uden pres eller forventning, men blot ved at blive mødt.

Efter forløst spænding eller korrektion følger bedre funktion, når kroppen er parat.

Problemer i kranio-sakral systemet kan stamme fra fødslen, en ulykke eller et slag i hovedet, ryggen, korsbenet eller halebenet. Problemer kan også opstå gradvist fra en dårlig kropsholdning.

Cirka 25-35% af alle mennesker har fysiske, følelsesmæssige eller indlæringsproblemer, som kan afhjælpes ved at genoprette en normal funktion i kranio-sakral systemet.

Kranio-sakral terapi kan afbalancere:

centralnervesystem
muskulatur
blodkredsløb
lymfesystem
skeletsystem
Kranio-sakral terapi kan bl.a. forbedre:

piskesmæld
hovedpine, migræne
stress
hukommelsesproblemer
adfærdsproblemer
hyperaktivitet (MBD)
fødselsskader
kolik
indlæring
ordblindhed
bid-funktion, tandstilling
hormonforstyrrelser
bækkenløsning
vandladningsproblemer
muskelspændinger og smerte
KST HJÆLPER MED AT LØSNE MUSKELSPÆNDINGER OG SÆTTER KNOGLER PÅ PLADS
Mange døjer med kroniske smerter og spændinger i deres muskler og skelet. Nogle af de spændinger og smerter stammer fra spænding i kranio-sakral systemet. Ved KST kan en del af disse svære tilfælde blive korrigeret.

Muskelspændinger og smerter kan opstå på grund af spændinger i bindevævet inde i hovedet og bindevævet omkring rygmarvens nerve, som løber i hullerne inde i ryghvirvlerne. Ligesom alt andet bindevæv, kan det dybereliggende bindevæv i kroppen blive spændt på grund af et fald, et slag i hovedet, en ulykke, et psykisk traume, eller feber fra en infektion.

Når man løsner spændinger i bindevævsmembraner inde i hovedet, eller bindevævet omkring rygmarvens nerve, bliver det muligt at få en dyb vedvarende afspænding af musklerne i nakken og ryggen som hæfter til hvirvlerne.

Kroppen får en bedre holdning og smerten mildnes eller forsvinder.

KST OG STRESS
Stress er den hyppigste årsag til, at kroppen ikke fungerer optimalt.

Undersøgelser viser, at 25% af børn og 33% af voksne lider under kronisk stress. Stress påvirker vores centrale hjernecentre og styrer vores krop og psyke.

Stress er den kamp/flugt reaktion, som sætter krop og sind i en alarmtilstand for at imødegå en eventuel farlig situation. Ofte overset, hos en overraskende procentdel af mennesker, kommer stress på grund af spændinger i vores Kranio-Sakral system.

Stress kommer, hvis vagusnerven, den 10’ende kranienerve, kommer i klemme i leddet mellem hovedet og nakken. Denne form for stress kan normalt afhjælpes med KST.

Er man syg kan stress forhindre/forsinke helbredelse ved f.eks. piskesmældslæsioner, migræne m. m..

KST OG BIDFUNKTIONEN
Kæben danner led med temporalknoglen (øreknoglen). Hos de fleste mennesker er der forskel i højden på højre og venstre temporalknogle. Ved at afbalancere højden af disse knogler på højre og på venstre side, har kæben bedre mulighed for at komme på plads.

Bivirkninger af tandlægearbejde eller et slag mod kæben kan give spændinger i både kæbeleddet og hele Kranio-Sakral systemet.

En del kan få hovedpine eller stresssymptomer efter et tandlægebesøg. Det er en god ide at få knoglerne i kraniet sat på plads og kæbeleddet balanceret både før og efter meget tandlægearbejde.

Kontakt mig

12 + 10 =

OM MIG
DRIVKRAFT & PASSION

Mit arbejde er kendetegnet ved en stor viden og erfaring indenfor sammenhænge mellem krop og psyke.

Dette felt har haft min interesse, så længe jeg kan huske.